LORI advies is een onafhankelijk planologisch adviesbureau. Wij werken met plezier aan allerlei planologische vraagstukken en helpen u graag door een complexe procedure. Dit doen wij door:

  • Onze vakkundige en kleurrijke kijk op de fysieke leefomgeving en ruimtelijke inrichting.

  • Een zorgvuldige en innovatieve aanpak van veelomvattende vraagstukken in de planologie en ruimtelijke ordening.

  • Onze kennis van planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw samen te laten komen in de ruimtelijke inrichting.

  • Een projectleider te zijn die zorgt voor een overzichtelijk en zo soepel mogelijk planologisch proces.
  • Samen te werken met deskundige partijen.

Opdrachtgevers van LORI advies zijn hoofdzakelijk ondernemers, projectontwikkelaars, particulieren en investeerders.

Over LORI

LORI is een afkorting van leefomgeving en ruimtelijke inrichting en daarom de naam van het bureau. Een LORI is ook een papegaai. De LORI van de Blauwe Bergen is een regenboogpapegaai die op wil vallen en daarvoor de kleuren blauw, groen, oranje en geel gebruikt.

Waarom blauw?

Blauw verwijst naar de LORI van de Blauwe Bergen. De papegaai heeft een actief en nieuwsgierig karakter. Eigenschappen die ook goed passen bij LORI advies.

Waarom groen?

Groen is een verwijzing naar een open plaats in het bos. De achternaam van oprichtster en eigenaresse van het adviesbureau is Van Laar en een laar betekent ook een open plaats in het bos.

Waarom oranje?

Oranje is de kleur die symbool staat voor Nederland. LORI advies werkt aan de ruimtelijke inrichting en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving in het hele land.

Waarom geel?

Geel staat voor creativiteit, kennis en energie. Door dit in te zetten biedt LORI advies nieuwe inzichten en een praktische vertaling voor allerlei vraagstukken in de fysieke leefomgeving en ruimtelijke inrichting.

Over Laura

L.G.A. (Laura) van Laar MSc BBE

Laura is oprichtster en eigenaresse van LORI advies. Voorafgaand aan de oprichting van het bureau in maart 2024 heeft Laura 5 jaar als planoloog/ projectleider gewerkt bij Mees Ruimte & Milieu. Daarvoor heeft zij 3,5 jaar gewerkt als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij VanWestreenen B.V. Bij beide adviesbureaus deed zij werkervaring op in complexe planologische procedures.

Laura is opgeleid als planoloog en bouwkundig ingenieur. Na haar opleiding tot planoloog (Master Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht & Bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam) heeft Laura een tweejarig rijkstraineeprogramma gevolgd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vóór de opleiding tot planoloog, heeft Laura de HBO opleiding Built Environment aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens deze studie deed zij werkervaring op bij verschillende architectenbureaus, zoals OOK architecten en Bureau Bos.

Expertise

Bij LORI advies bieden wij advisering op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke inrichting. Planologisch advies bieden wij op maat en locatie- en projectspecifiek. U kunt in ieder geval voor het volgende bij ons terecht:

Omgevingsplan

De opvolger van het bekende bestemmingsplan is het omgevingsplan. In het omgevingsplan zijn de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen. LORI advies kan voor uw locatie en/of ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk maken wat het omgevingsplan mogelijk maakt en wat de bijbehorende randvoorwaarden zijn.

Omgevingsplanactiviteit

Wanneer uw plan binnen het omgevingsplan niet is toegestaan, is een planologische procedure benodigd om het plan mogelijk te maken. Een daarvoor geschikte procedure kan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) zijn. Deze procedure leidt tot een vergunning voor een ruimtelijke ontwikkeling die afwijkt van het omgevingsplan.

Is het plan niet in strijd met het omgevingsplan, dan kan alsnog een vergunning benodigd zijn. Het gaat dan om een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA). Wilt u weten welke vergunning(en) u nodig heeft? Vraag het ons.

GoFlo

Wanneer voor het planologisch mogelijk maken van uw plan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) nodig is, wordt aan u als initiatiefnemer van het plan gevraagd om een goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving (GoFlo) aan te leveren.

De GoFlo is de onderbouwing waarin inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe het plan in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). LORI advies kan voor uw plan een GoFlo opstellen.

Wijziging omgevingsplan

Wanneer uw plan niet binnen het omgevingsplan past en de BOPA geen geschikte procedure is, dan is een wijziging van het omgevingsplan benodigd. Een omgevingsplan volgens de Omgevingswet voldoet aan STOP/TPOD (Standaard Officiële Publicaties/ Toepassings Profielen Omgevings Documenten). Een andere manier om het omgevingsplan te wijzigen is het TAM-omgevingsplan, ook wel TAM-IMRO. Dan wordt het omgevingsplan gewijzigd volgens de techniek van een bestemmingsplan (IMRO).

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het nog niet in elke gemeente mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen. De Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) biedt daarvoor een oplossing. LORI advies kan u adviseren over de mogelijkheden voor de wijziging van het omgevingsplan en het omgevingsplan opstellen.

Ruimtelijke inrichting

Bij ruimtelijke inrichting komen planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw samen. Onze kennis zetten we op dit gebied in wanneer voor een ruimtelijke ontwikkeling een stedenbouwkundig en/of landschappelijk inpassingsplan benodigd is. Ook voor beeldkwaliteitsplannen kunt u bij LORI advies terecht. Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke locatie en ontwikkeling.

Projectleider

Een planologisch proces voor een ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een projectleider. LORI advies kan voor uw plan van het begin tot het eind de begeleiding en coördinatie van het planologisch proces verzorgen. U vindt bij ons een projectleider die, naast de inbreng van planologische kennis, ook regie houdt op het proces.

Samenwerking

Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving komt veel kijken. Tijdens het planologisch proces zorgen wij ervoor dat de juiste specialistische kennis beschikbaar is om de benodigde vergunningen en toestemmingen te verkrijgen. LORI advies kan uit haar netwerk deskundige partijen bij elkaar brengen.

Loading...

Ruurd Visserstraat 38
3791 VV Achterveld

info@lori-advies.nl
+31 (0)6 33 04 90 22

LORI advies op LinkedIn

KVK 92572537
IBAN NL68 KNAB 0623 300117
BTW NL 0049 629 60 B90

DNR 2011 | Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur
De DNR (De Nieuwe Regeling 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.